From concept to styling, all eyes on details

Boutique
Boutique

Boutique
Boutique

Als binnenhuisarchitecten zijn we daar als vakspecialisten om uw droomhuis te realiseren. Met een team van specialisten om ons heen, van bouwkundig ingenieurs en tekenaars, tot aanbevelingen voor aannemers zijn we daar om u bij elke stap in een project bij te staan. Onze Internationale signatuur staat garant voor exclusiviteit als mede duurzaamheid, een interieur moet in onze visie een leven lang mee kunnen.

Een verbouwing hoe klein of complex ook, vraagt ten eerste om een goed ontwerp en ten tweede om de juiste begeleiding. Omdat we al deze facetten van concept, ontwerp tot realisatie al vele malen hebben doorlopen zal onze ervaring u veel tijd en geld besparen. We weten waar we moeten zijn binnen Europa voor de juiste mensen, materialen en vakmanschap.

Laat u vrijblijvend informeren wat wij voor u persoonlijke woonwensen kunnen betekenen.

As interior designers, we are there as professionals to realize your dream home. With a team of specialists around us, from engineers and designers, to recommendations for contractors, we are there to assist you in every step of a project. Our International signature guarantees exclusivity for its durability, in our vision an interior should last a lifetime .

A remodeling how small or complex, requires firstly a good design and secondly the right guidance. Because we have been through all facets of concept design to completion many times, our experience will save you time and money. We know where we need to be in Europe for the right people, materials and workmanship.

Let us inform you without obligation, what we can do for your personal housing needs.

Afbeelding project
Afbeelding project
Afbeelding project
Afbeelding project