WINQ magazine oktober 2016

"Ik ben geen ontwerper die steeds hetzelfde kunstje doet, geen copy-paste".

In een pittoresk straatje in breukelen staat de interieurwinkel van walles. Zelf wonen hij en zijn partner erboven en walles gebruikt de winkel als uitvalsbasis om mensen bij te staan die hun eigen huis door hem laten stylen.

1 Van huis uit een Breukelen-boy?

Nee, we zitten pas in Breukelen - daar voor in Laren, maar werkte ik vanuit een woonhuis. Dit hebben we gekocht om winkel en wonen te kunnen combineren. En ik heb al op veel plekken gewoond. Na de afronding van mijn studie aan de Hogeschool voor de Kunsten ging ik bij Cosmopolitan werken, in Londen. Terug in Nederland ging ik aan de slag bij een reclamebureau en deed ik de master conceptontwikkeling, waarna ik naar Zuid-Azië vertrok om daar als art director te gaan werken. Ik ging met mijn toenmalige partner mee, een danser. Daarna kreeg ik iets met een Zuid-Koreaanse acteur, Hong Seok-cheon. Hij werd erg beroemd en samen vertrokken we naar New York. Hij wilde op een gegeven moment terug naar Seoul. Dat was voor mij geen optie en dus kwam ik weer naar Nederland. Hij is inmiddels uit de kast en nog steeds de prominentste gay celebrity van Zuid-Korea."

Foto van het publicatie interview
Tijdschrift, met interview Walles

2 Hoe ben je dan in de interieurwereld terechtgekomen?

"Dat gebeurde spelenderwijs. Toen ik weer in Nederland was, richtte ik steeds vaker interieurs in voor vrienden, voornamelijk privèhuizen. Zo heb ik mijn hart aan deze wereld verloren. Met name aan stoffering."

3 Stoffering?

Behang, kussens, plaids, ik vind het schitterend. Mooie stoffering straalt "Gordijnen, bekleding, zo veel luxe uit en geeft echt sfeer aan een ruimte. In Nederland doen we vaak niet zo veel met stoffering, maar in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is dat veel gebruikelijker. Je thuis voelen, comfort dat vind ik net zo belangrijk in een huis. Ik heb een samenwerking met het Franse stoffenhuis Thevenon. Ik ben de eerste in Nederland die ze vertegenwoordigt. Het huis stamt uit 1908, is traditioneel, maar heeft een jong designteam. Thevenon hanteert een prettig prijsniveau, maar biedt vaak een hogere kwaliteit dan veel grote merken. Maar je kunt bij mij ook terecht voor andere coole designpareltjes, zoals lampen van Heathfield & Co en keramiek van Britta Mikasch."

4 Als jij mijn huis aanpakt, wat kan ik dan verwachten?

Ik ben geen ontwerper die steeds hetzelfde kunstje doet, geen copy-paste. Termen als klassiek en tijdloos passen eerder bij mij. Ik heb veel persoonlijk contact met mijn cliënten. Soms past een huis niet meer bij het leven van mensen, bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uit gaan. Dat is een goed moment om de boel eens aan te pakken. Ik ben nu met een heel strak designontwerp bezig: een villa die we geheel verbouwen, van ontwerp en bouwmanagement tot inrichting. Mijn vader was bouwkundig ingenieur, dus misschien zit het wel in mijn genen, haha!"

"I am not a designer who always does the same trick, no copy-paste".

The interior shop Walles is situated in a picturesque street in Breukelen. He himself and his partner live above Walles and use the shop as a base to assist people to do their own home styling.

1 Originally a Breukelen-boy?

No we are now living in Breukelen but I used to work from a home in Laren. We bought this to combine the shop and our home. I have lived many places. After completing my studies at the School of the Arts, I started working at Cosmopolitan in London. Back in the Netherlands I went to work at an advertising agency and I did the master concept, after which I went to South Asia to work as an art director. I went there with my partner at that time, a dancer. I then got involved with a South Korean actor, Hong Seok Cheon. He got real famous and together we left for New York. At some point he wanted to return to Seoul but that was not an option for me, so I returned to the Netherlands. Hong Seok Cheon is still the most prominent gay celebrity in South Korea.

2 How did you end up in the interior world?

That happened playfully. When I was back in the Netherlands I started decorating interiors for friends, mostly private houses. That is how I fell in love with this world. Especially in upholstery.

3 Upholstery?

Wallpaper, pillows, plaids, curtains, lining, I love it! Beautiful upholstery radiates so much luxury and gives real atmosphere to a room. In the Netherlands we do not use a lot of upholstery, it is much more common in Great Britain and the United States. Comfort is just as important as feeling at home in a house. I have a partnership with the French fabrics house Thevenon. I am the first representative in the Netherlands. The house dates from 1908, is traditional, but with a young design team. Thevenon has a nice price level, but often provides a higher quality than many big brands. But you can also contact me for other cool design marvels such as lamps from Heathfield & Co and ceramics by Britta Mikasch.

4 What can I expect when you take on my house?

I am not a designer who always does the same trick, no copy-paste. Terms such as classic and timeless suit me better. I have a lot of personal contact with my clients. Sometimes people's lifestyle does not fit their home anymore, for example when children leave the house. This is a good time to tackle things up. I am now working on a very neat design: a villa that we are going to rebuild completely, from design and construction to furnishings. My father was an engineer, so maybe it's in my genes, haha!"